Paslaugos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. V9-231 ,,Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Nustatyti Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainas:
1.1.Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1a:
1.1.1.  arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 1200,00 Eur/para;
1.1.2.  arenos nuoma komerciniam renginiui – 1200,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.3.  arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 120,00 Eur/val.;
1.1.4.  arenos nuoma komerciniam renginiui – 120,00 Eur/val. ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.5.  ½ arenos I ir II aukštų nuoma ne komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para;
1.1.6.  ½ arenos I ir II aukštų nuoma komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.7.  ½ arenos I aukšto nuoma ne komerciniam renginiui – 600,00 Eur/para;
1.1.8.  ½ arenos I aukšto nuoma komerciniam renginiui – 600,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.9.  pagrindinės sporto salės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma – 60,00 Eur/val.;
1.1.10.  ne pagrindinės sporto salės krepšinio aikštelės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma – 30,00 Eur/val.;
1.1.11.  užsiėmimas su grupės vadovu treniruoklių salėje – 1,00 Eur/val.;
1.1.12.  I aukšto pagalbinių patalpų (bilietų kasa) nuoma – 5,00 Eur/m2/mėn.;
1.1.13.  persirengimo rūbinės nuoma renginiui – 15,00 Eur;
1.1.14.  prekybos vietos (2x2 m) nuoma per renginį – 30,00 Eur;
1.1.15.  reklaminių plotų nuoma – 10,00 Eur/m2/mėn.;
1.1.16.  pastatomos reklamos nuoma renginiui – 5,00 Eur/m2;
1.1.17.  didžiojo baro II aukšte nuoma renginiui – 15,00 Eur/val.;
1.1.18.  baro III aukšte nuoma renginiui – 10,00 Eur/ val.;
1.1.19.  VIP patalpų nuoma – 60,00 Eur/val.;
1.1.20.  saunos nuoma – 30,00 Eur/val.;
1.1.21.  ne Kėdainių rajono savivaldybės vaikų iki 16 metų, neįgaliųjų renginiai – 30 proc. nuolaida;
1.1.22.  leisti laikinai neatlygintinai naudotis Kėdainių arenos patalpomis:
1.1.22.1  .Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, organizuojančioms viešuosius ne komercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) socialinius renginius;
1.1.22.2.  prioritetinių sporto šakų, nustatytų Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vykdytojams, kurie registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje;