Paslaugos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus raštą ,,Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainas:
1. Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1a:
1.1.   Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1a, įskaitant arenos paruošimą, priežiūrą ir valymą po renginio:
1.1.1.  arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 1400,00 Eur/para;
1.1.2.  arenos nuoma komerciniam renginiui – 1400,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.3.  arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 140,00 Eur/val.;
1.1.4.  arenos nuoma komerciniam renginiui – 140,00 Eur/val. ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.5.  ½ arenos I ir II aukštų nuoma ne komerciniam renginiui – 1000,00 Eur/para;
1.1.6.  ½ arenos I ir II aukštų nuoma komerciniam renginiui – 1000,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.1.7.  ½ arenos I aukšto nuoma ne komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para;
1.1.8.  ½ arenos I aukšto nuoma komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto bilieto;
1.2.   kitų Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1a:
1.2.1.  pagrindinės sporto salės aikštelės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma sporto renginiams – 60,00 Eur/val.;
1.2.2.  užsiėmimas su grupės vadovu treniruoklių salėje – 1,00 Eur/val./žmogui;
1.2.3.  I aukšto pagalbinių patalpų (bilietų kasa) nuoma – 5,00 Eur/m2/mėn.;
1.2.4.  persirengimo rūbinės nuoma renginiui – 15,00 Eur;
1.2.5.  prekybos vietos (2×2 m) nuoma per renginį – 30,00 Eur;
1.2.6.  reklaminių plotų nuoma – 10,00 Eur/m2/mėn.;
1.2.7.  pastatomos reklamos nuoma renginiui – 5,00 Eur/m2;
1.2.8.  didžiojo baro II aukšte nuoma prekybai renginio metu – 15,00 Eur/val.;
1.2.9.  baro III aukšte nuoma prekybai renginio metu – 20,00 Eur/ val.;
1.2.10.  VIP patalpų nuoma – 80,00 Eur/val.;
1.2.11.  saunos nuoma – 50,00 Eur/val.;
1.2.12.  scenos pakylos 1 vnt. (2 m²) su paruošimu – 15,00 Eur/para;
1.2.13.  kėdžių nuoma 1 vnt. – 1,00 Eur/para;
1.2.14.  stalų nuoma 1 vnt. – 1,00 Eur/para;
1.2.15.  terasos nuoma – 10,00 Eur/val.;
1.2.16.  treniruoklių salės abonementas 1 asmeniui 9.00–15.00 val. – 15,00 Eur/mėn.;
1.2.17.  leisti laikinai neatlygintinai naudotis Kėdainių arenos patalpomis:
1.2.17.1.Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, organizuojančioms viešuosius ne komercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) socialinius renginius;
1.2.18.2.prioritetinių sporto šakų, nustatytų Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vykdytojams, kurie registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje;